Wyniki ankiety

To są wyniki mojej ankiety z wpisów zebranych do 31 stycznia 2017 roku.

Zebrałem 51 odpowiedzi dotyczące czasu potrzebnego do nawrócenia (a dokładniej do momentu chrztu w wodzie) oraz ilości osób, które do tego nawrócenia się przyczyniły.

Średni czas potrzebny na podjęcie decyzji o chrzcie w wodzie liczony od momentu pierwszego usłyszenia Ewangelii wyniósł nieco ponad 4 lata (dokładniej 4,2 roku).

Natomiast średnia ilość osób, które przyczyniły się do nawrócenia wynosi około 5 (dokładniej 4,9).

Procentowy rozkład czasu potrzebnego do nawrócenia wygląda tak (uwaga, dokonałem uproszczeń zaokrąglając liczby lat do pełnych lat, w przypadku czasu krótszego niż 6 miesięcy pojawia się więc 0, a ponadto ograniczyłem liczbę lat do 10; były przypadki dłuższego czasu np 17 lub 22 lata):

Jeżeli ten (i poniższy) wykres jest dla Ciebie niejasny, nie przejmuj się, chodziło mi tylko o to, aby pokazać jak różnie może się to rozkładać w czasie u różnych osób!

Procentowy rozkład ilości osób, które przyczyniły się do nawrócenia wygląda tak (uwaga, dokonałem uproszczenia ograniczając liczbę osób do 10; były przypadki większej liczby, np. 30):

W późniejszych wpisach na blogu będę starał się wyciągnąć wnioski z powyższych wyników. A jakie są Twoje wnioski?

Zastrzeżenie: nie wiadomo, jak bardzo próba osób, które udzieliły mi informacji jest reprezentatywna, więc wyników mojej ankiety nie można traktować na równi z poważnym badaniem.