Ankieta nawrócenia

Postanowiłem przeprowadzić bardzo prostą ankietę, która pomoże w zrozumieniu czasu trwania procesu nawrócenia. Odkryłem, że jest bardzo duży „rozrzut” tego czasu: od dosłownie natychmiastowego trwałego nawrócenia po proces trwający kilkanaście lat. Za tydzień zamierzam opublikować średnią uzyskanych wyników. Ale zanim to nastąpi, może chcesz wziąć w niej udział?

Zadaję tylko dwa pytania:

1. Ile czasu upłynęło od momentu Twojego pierwszego zetknięcia się z Ewangelią (usłyszenia przez Ciebie
zwiastowania Ewangelii, pierwszego kontaktu z ludźmi narodzonymi na nowo, usłyszenia
świadectwa o Jezusie itp.) do zawarcia z Bogiem przymierza przez chrzest w wodzie?

2. Ile osób w tym okresie czasu przyczyniło się do Twojego nawrócenia?

W pierwszym pytaniu pytam się o chrzest w wodzie, a nie o wyznanie ustami Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ponieważ jest to bardziej konkretne i rozpoznawalne wydarzenie niż samo wyznanie. Stanowi też ono pewniejszy dowód czyjegoś świadomego zwrócenia swojego życia ku Bogu i rozpoznania tego faktu przez Kościół. 

Zapraszam do prościutkiej, anonimowej ankiety. Proszę o wpisywanie cyframi czasu mierzonego latami oraz liczby osób – to mi ułatwi dokonanie obliczeń. 

Zobacz wyniki ankiety.

You may also like

Dodaj komentarz