Wyniki ankiety nawrócenia

To są wyniki mojej ankiety z wpisów zebranych do 30 maja 2017 roku. Dziękuję tym, którzy ostatnio zechcieli wypełnić ankietę! Nadal można to robić przechodząc do wpisu „Ankieta nawrócenia

Zebrałem 59 odpowiedzi dotyczące czasu potrzebnego do nawrócenia (a dokładniej do momentu chrztu w wodzie) oraz ilości osób, które do tego nawrócenia się przyczyniły.

Średni czas potrzebny na podjęcie decyzji o chrzcie w wodzie liczony od momentu pierwszego usłyszenia Ewangelii wyniósł nieco poniżej 4 lat (dokładniej 3,9 roku).

Natomiast średnia ilość osób, które przyczyniły się do nawrócenia wynosi około 5 (dokładniej 4,7).

Procentowy rozkład czasu potrzebnego do nawrócenia wygląda tak (uwaga, dokonałem uproszczeń zaokrąglając liczby lat do pełnych lat, w przypadku czasu krótszego niż 6 miesięcy pojawia się więc 0, a ponadto ograniczyłem liczbę lat do 10; były przypadki dłuższego czasu np 17 lub 22 lata):

 

Jeżeli ten (i poniższy) wykres jest dla Ciebie niejasny, nie przejmuj się, chodziło mi tylko o to, aby pokazać jak różnie może się to rozkładać w czasie u różnych osób!

Procentowy rozkład ilości osób, które przyczyniły się do nawrócenia wygląda tak (uwaga, dokonałem uproszczenia ograniczając liczbę osób do 10; były przypadki większej liczby, np. 30):

 

W późniejszych wpisach na blogu będę starał się wyciągnąć wnioski z powyższych wyników. A jakie są Twoje wnioski?

Zastrzeżenie: nie wiadomo, jak bardzo próba osób, które udzieliły mi informacji jest reprezentatywna, więc wyników mojej ankiety nie można traktować na równi z poważnym badaniem.

You may also like

Dodaj komentarz