Licz się ze słowami – jesteś nagrywany!

W ostatnim czasie znowu zostały ujawnione nagrania rozmów znanych osób. Współczesna technika dostarcza urządzeń niewielkich rozmiarów, które łatwe do ukrycia, pozwalają kogoś niezauważenie nagrać. W dodatku, uzyskane nagrania można udostępniać zachowując anonimowość i tym samym unikając konsekwencji, mimo że takie nagrywanie z ukrycia jest nielegalne…

Gdyby bohaterowie nagrań wiedzieli, że ich rozmowy zostaną ujawnione, z całą pewnością rozmawialiby inaczej, byłoby więcej powściągliwości, gdy chodzi o używany język i tematy dyskusji…

Ale czy zdajemy sobie sprawę, że nagrywanie nie jest wcale ani kwestią najnowszych technologii, ani w ogóle wynalazkiem człowieka? To Bóg od dawna rejestruje nasze rozmowy i to wszystkie, bez wyjątku! I zamierza tych nagrań użyć!

A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. (Ew. Mat. 12,36)

Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. (Ew. Łuk. 12,2‑3)

Pan Bóg nie potrzebuje jakiejś szczególnej techniki, On po prostu jest wszędzie, wszystko widzi, słyszy i rejestruje, nie można się przed Nim nigdzie schować: Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ew. Mat. 6,6)

Rozsądnie więc będzie postępować tak i wypowiadać takie słowa, aby nigdy się ich nie wstydzić. Pomijając rozmowy, które mają charakter intymny i dotyczą tylko dwóch osób, powinniśmy się zachowywać tak, jakbyśmy byli w świetle kamer, obserwowani przez innych ludzi. Wtedy nie doświadczymy wstydu.

Pan Bóg w odróżnieniu od podstępnych nagrywających, uczciwie uprzedza, że wszystko rejestruje. Nie ma możliwości, aby się przed tym zabezpieczyć, uniknąć bycia nagranym. Ponadto, Boże motywacje są inne – one są sprawiedliwe. On nigdy nie użyje nagrania, aby kogokolwiek szantażować. Nikogo też nie zamierza poniżyć w oczach innych ludzi. Ale też nic nie pozostanie ukryte ani pominięte – wszystko bez wyjątku zostanie ujawnione i rozliczone.

Dobra wiadomość jest taka, że to co mówimy, nie tylko może być przeciwko nam użyte, ale za pomocą słów możemy zostać usprawiedliwieni. Jeśli to są szczere słowa wiary i poddania Panu Jezusowi Chrystusowi, to ich rezultatem jest życie wieczne.

You may also like

Dodaj komentarz