Zasady członkostwa dla małej grupy.

  1. Będę poddany autorytetowi moich przywódców.
  2. Będę okazywać pomoc innym członkom grupy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
  3. Będę odkrywać i rozwijać moje dary, aby nimi służyć.
  4. Będę regularnie modlić się o każdego z członków mojej grupy.
  5. Zachowam w tajemnicy wszystkie osobiste informacje dotyczące członków mojej grupy.
  6. Wiedząc, że prawda przynosi wolność, a plotka i krytyka zniszczenie, gdy będę miał coś przeciwko komuś, przekażę to bezpośrednio tej osobie.
  7. Pozostanę zaangażowany w życie grupy i zboru nawet wówczas, gdyby utrzymanie właściwych relacji z innymi jej członkami stało się bardzo trudne.

You may also like

Dodaj komentarz